Fyzikální zákony vítězí nad dopravní policií

Ruský fyzik využil v Kalifornii matematický důkaz fyzikálních zákonů k tomu, aby prokázal, že navzdory pocitům policisty (který stál cca 30 m od silnice a výhled měl částečně zakrytý jiným vozem) nevjel do křižovatky na červenou.

Komentáře

"matematický důkaz

"matematický důkaz fyzikálních zákonů" ? Jejda, tak tohle snad není možné.

Možná jsem nepoužil

Možná jsem nepoužil nejvhodnější formulaci, ale nenapadla mě lepší, která by současně nebyla příliš dlouhá. Jde to to, že prostě použil matematický aparát k tomu, aby ukázal, že tvrzení policajta je v rozporu s fyzikálními zákony.

EPIC trollback :-D

EPIC trollback :-D