Relational pipes v0.18

Nově oznámená verze Relačních rour v0.18 přináší řadu změn – podporu mnoha nových formátů, protokolů a transformací (ASN.1, INI, MIME, YAML, JSON, CBOR, HTML, QR, X11, XPath, XMLTable…). Nová je i podpora datových typů v CSV.

Umožňují pracovat jednotným způsobem s řadou formátů (ASN.1, INI, MIME, YAML, JSON, CBOR, HTML, XML) a vytěžit z nich informace podobným způsobem jako to dělá databázová funkce XMLTable s daty ve formátu XML. Můžeme tak vytáhnout zajímavé informace např. z X.509 certifikátů, e-mailových zpráv nebo (i nevalidních) webových stránek.

Můžeme se napojit na systém X11 a vypsat si otevřená okna, obrazovky či vstupní zařízení nebo zachytávat i generovat události (pohyby myši, stisky kláves).

Z obrázků můžeme načítat čárové a QR kódy a to včetně souřadnic kódu (na obrázku jich může být víc).

Filtry pro čtení a zápis CSV nově podporují datové typy (text, číslo, boolean) a to jak explicitně uložené v CSV, tak jejich autodetekci.

Filtry pro pro práci s INI soubory podporují řadu dialektů (formát INI není standardizovaný) včetně klasických unixových konfiguračních souborů typu klíč=hodnota nebo javovských .properties a MANIFEST.MF souborů.

Relational pipes jsou datový formát pro popis relačních dat + související nástroje, které slouží jako vstupní či výstupní filtry nebo transformace. Myšlenkově navazují na klasické unixové roury (skládání příkazů, každý program dělá jednu věc) a relační databáze.