Podmínky použití

Pokud není uvedeno jinak, autorská práva k textům, grafice nebo jiným materiálům chráněným autorským právem, které jsou umístěny na internetové adrese http://kinderporno.cz, svědčí provozovateli těchto stránek (dále jen "Provozovatel").

Autorská práva k textům přísluší jejich autorům. Mezi texty se řadí komentáře, zprávičky, články a další obsah zveřejněný na tomto serveru. Publikováním dává autor provozovateli serveru časově a geograficky neomezenou neexkluzivní licenci k šíření libovolnými kanály (například www, email, RSS, PDF, tisk a další) pod libovolnou licencí. K tomuto šíření smí provozovatel použít i externí firmy.

Veškeré ochranné známky nebo jiná označení třetích osob nebo výrobků či služeb třetích osob, které jsou zmíněny na těchto stránkách, přísluší jejich právoplatným držitelům a jsou použity výlučně k identifikaci příslušných osob nebo jejich výrobků či služeb.

Provozovatel nezaručuje, že informace publikované na internetové adrese http://kinderporno.cz jsou pravdivé, správné, úplné a aktuální. Z toho důvodu provozovatel neodpovídá za škodu nebo jinou újmu, která by uživateli uvedených stránek mohla vzniknout v důsledku užití takových informací. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, na které jeho stránky odkazují.

Provozovatel neodpovídá za informace nebo obsah materiálů, které na jeho stránky umístí třetí osoby (např. čtenáři), a to bez ohledu na skutečnost, zda se tak stane s jeho vědomím nebo nikoliv. Provozovatel si však vyhrazuje právo odstranit z internetových stránek jakékoliv informace nebo
materiály, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez udání důvodu.

(Tato pravidla jsou inspirována Podmínkami použití serveru ABC Linuxu)