Česká republika

Naše vlast

Nejkrásnější zákon - otevřené smlouvy

Na Slovensku musí stát zveřejňovat veškeré smlouvy k veřejným zakázkám. Díky tomu nemusí tamní občané při stopování „výhodných“ zakázek podstupovat pakárnu se stošestkou, která stojí spoustu nervů, peněz a stejně to nikdo nedělá. Pojďme to zařídit i u nás!

O Google Glass

Na D-FENS vyšel článek zabývající se problematikou, která se nejspíš časem rozšíří i do ČR - Google Glass, především tedy jejich integrovanou kamerou. Doporučuji projít si také články odkazované na konci. Zajímavé je též doslov k článku o hackování Google Glass: However, a more subtle issue is that, in a way, it also hacks into every device you interact with. It knows all your passwords, for example, as it can watch you type them. It even manages to monitor your usage of otherwise safe, old-fashioned technology: it watches you enter door codes, it takes pictures of your keys, and it records what you write using a pen and paper.

Povinná „mateřská“ pro otce?

ČSSD uvažuje o zavedení povinného střídání matky a otce na rodičovské dovolené. "Navrhujeme uzákonit povinné dělení rodičovské dovolené mezi otce a matku. Zaměstnavatelé si musí zvyknout, že nejen žena je 'nespolehlivou' zaměstnankyní s 'rizikem' rodičovství," stojí v tiskové zprávě ČSSD.

Problémy s kritikou MP v České Lípě

České Lípě se nelíbí prohlášení jednoho občana, že městská policie dostává za nasazené botičky odměny a že MP nepomáhá, ale škodí. Proto ho chce dát k soudu, který rozhodne, že MP neškodí, ale pomáhá.

Zmíněný občan též sám dobrovolně provozuje dopravně bezpečnostní akce podobné této.

Důvodová zpráva k návrhu zákona o boji s terorismem

Čerstvý teroristický útok v americké Bostonu ukázal, že teroristické hrozby jsou navzdory intenzivnímu boji stále velmi reálné a je nutno jim čelit s maximální razancí. Přestože již bylo v této oblasti vykonáno mnoho a například nový trestní zákoník umožnil účinnější trestání teroristů a jejich podporovatelů, ukazuje se, že to stále nestačí a že je nutno udělat více. Návrh zákona boji s terorismem si klade za cíl posílit ochranu obyvatelstva proti teroristickým útokům a umožnit rychlou a účinnou reakci proti bezprostředním teroristickým hrozbám.

Za cracking doživotí – i u nás!

V souvislosti s útokem v Bostonu budou určitě snahy o další „utahování šroubů“ a tedy zpřísňování legislativy. Ovšem asi málokdo ví, že i za cracking (vlamování se do cizího systému) lze v Česku už nyní podle trestního zákoníku jít do vězení až na doživotí – a to v případě, že je spáchán z „teroristických pohnutek“ a v rámci organizované skupiny.

Zákon o boji proti terorismu

ZÁKON
ze dne 17. dubna 2013

o boji proti terorismu a o změně trestního zákoníku (protiteroristický zákon)

Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Tento zákon upravuje:
a) preventivní ochranu proti terorismu a teroristickým útokům,
b) opatření zaváděná po teroristických útocích a při hrozbě teroristických útoků.

§ 2

Vymezení některých pojmů:

Otevřené smouvy i v ČR?

O povinnosti veřejné správy na Slovensku zveřejňovat smlouvy píše Kamil Gregor. Něco podobného se chystá i v ČR a podle něj by to velmi pomohlo.

Další omezení dostupnosti chemikálií

Vláda podpořila ministerský návrh zákona o prekursorech drog. Nově upravuje nakládání s látkami, které budou (nově jen vládním nařízením, oproti dosavadnímu uvádění v zákoně) považovány za prekursory drog a tzv. výchozí a pomocné látky. Omezit přístup se nově plánuje zejména k červenému fosforu, gama-butyrolaktonu a 1,4-butandiolu.