Austrálie

Austrálie a znalosti dvojího užití

Austrálie začne od listopadu 2016 omezovat vývoz znalostí, které by mohly být použity k vývoji zbraní.

Plaintextová hesla u daňového úřadu

Australský daňový úřad (ATO) ukládá hesla v otevřené, nezašifrované podobě. Týká se to přinejmenším jedné služby poskytované úřadem (objednávání publikací), kde jsou tato hesla přímo posílána uživatelům, kteří heslo zapomněli. I pokud by se to ostatních služeb ATO netýkalo, mnozí uživatelé pravděpodobně používají pro všechny služby stejná hesla a únik by byl proto snadno zneužitelný.

Tajná služba chce mít právo využívat cizí počítače

Australská tajná služba ASIO chce získat právo vlamovat se do cizích počítačů a využívat je pro své účely, například k posílání virů osobám podezřelým z terorismu.

Prohlídky notebooků na hranicích

Na Liberationtech se rozebírají prohlídky notebooků na hranicích - konkrétně kanadských a australských.

Austrálie ustupuje od zavedení cenzury

Australská vláda oznámila, že nebude zavedena povinná cenzura Internetu. Nicméně to neznamená, že by byl podobným věcem nadobro konec. Už nyní velcí ISP provádějí „dobrovolnou“ filtraci, nyní bude policie „asistovat“ i těm menším.

Daňový úřad chce real-time přístup

Australský daňový úřad (Australian Taxation Office) chce mít přístup k telekomunikačním datům v reálném čase. Současný stav, kdy se k provozním a lokalizačním údajům může dostat až následně, považuje za zásadní omezení při odhalování daňových úniků.

Australské data retention jde zatím k ledu

Generální advokátka australské vlády Nicola Roxon pozastavila zavedení data retention, a to do nejbližších voleb. Důvodem je odpor veřejnosti proti záznamu informací. Při nedávné žádosti o poskytnutí návrhu legislativní úpravy vláda poskytla dokument, který byl z 90 % začerněn.

Kombinace vakcín vytvořila smrtící virus

Že nemusí platit „čím víc vakcín, tím lépe“, se ukázalo v Austrálii při očkování drůbeže proti viru infekční laryngotracheitidy (ILTV). Používání dvou živých vakcín (obsahujících oslabené viry) vedlo k rekombinaci oslabených virů a vzniku smrtících virů v plné síle.

Australská pošta ztratila vládní seznam uživatelů

Australská pošta ztratila DVD s daty o uživatelích služby Stay Smart Online - mimo jiné uživatelská jména, zahešovaná hesla, ale i „bezpečnostní otázky“ používané při zapomenutí hesla. Vládní služba Stay Smart Online poskytuje informace o počítačové bezpečnosti, včetně varování před aktuálními hrozbami.

Kamery na bezpilotních vrtulnících

V Austrálii se zkouší používání kamer (s dalšími technologiemi, například na rozpoznávání obličejů) na malých bezpilotních vrtulnících. V USA jdou tyto prostředky již do ostrého nasazení.