Česká republika

Naše vlast

Za cracking doživotí – i u nás!

V souvislosti s útokem v Bostonu budou určitě snahy o další „utahování šroubů“ a tedy zpřísňování legislativy. Ovšem asi málokdo ví, že i za cracking (vlamování se do cizího systému) lze v Česku už nyní podle trestního zákoníku jít do vězení až na doživotí – a to v případě, že je spáchán z „teroristických pohnutek“ a v rámci organizované skupiny.

Zákon o boji proti terorismu

ZÁKON
ze dne 17. dubna 2013

o boji proti terorismu a o změně trestního zákoníku (protiteroristický zákon)

Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Tento zákon upravuje:
a) preventivní ochranu proti terorismu a teroristickým útokům,
b) opatření zaváděná po teroristických útocích a při hrozbě teroristických útoků.

§ 2

Vymezení některých pojmů:

Otevřené smouvy i v ČR?

O povinnosti veřejné správy na Slovensku zveřejňovat smlouvy píše Kamil Gregor. Něco podobného se chystá i v ČR a podle něj by to velmi pomohlo.

Další omezení dostupnosti chemikálií

Vláda podpořila ministerský návrh zákona o prekursorech drog. Nově upravuje nakládání s látkami, které budou (nově jen vládním nařízením, oproti dosavadnímu uvádění v zákoně) považovány za prekursory drog a tzv. výchozí a pomocné látky. Omezit přístup se nově plánuje zejména k červenému fosforu, gama-butyrolaktonu a 1,4-butandiolu.

ÚOOÚ bude požádán o informace o platech

Na ÚOOÚ bude zítra odeslána žádost o poskytnutí informací o platech a odměnách jeho předsedy a dalších vysokých úředníků. Cílem není přímo zjistit výši platů a odměn, nýbrž dosáhnout buď uznání samotného úřadu, že je poskytování těchto informací v pořádku, nebo soudní rozsudek mířící přímo proti tomuto úřadu, kterému se nelíbí, že některé složky státu platy zveřejnily.

ÚOOÚ nevoní zveřejnění platů státních zástupců

Úřad pro ochranu osobních údajů zahájil správní řízení s Vrchním státním zastupitelstvím v Praze kvůli zveřejnění platů na VSZ. Platy zveřejnilo i Nejvyšší státní zastupitelství. Na informace o platech vysokých činitelů státu mají podle Nejvyššího správní soudu občané právo.

Ústavní soud podpořil whistleblowing

Ústavní soud ČR svým nálezem rozhodl, že mají občané právo upozorňovat na porušení zákona i v případech, že jim v tom brání soukromoprávní smlouva (např. pracovní). Zrušil tak rozsudky proti zaměstnancům čističky odpadních vod, kteří upozornili kontrolní orgány na porušení předpisů a byli za to okamžitě propuštěni.

Jak získat data ze své Data retention

Cibi vytáhl z T-Mobile (část) dat, která o něm TMo shromažďuje na základě zákona o data retention. Zároveň několik dní těchto logů vizualizoval. O tom, jak postupovat, pokud chcete dosáhnout téhož, bude mít ve čtvrtek (7.2.2013) v brmlabu lightning talk.

Ceny velkého bratra 2012 – reportáž

Pokud jste se nemohli akce účastnit osobně, můžete se teď podívat alespoň na fotky a stručnou reportáž: Ceny velkého bratra 2012.

Nelegální výlep a neoprávněný zisk

Oskar píše o případu nelegálního výlepu reklam. I když se nepodařilo prokázat, že žalovaná firma samolepky opravdu vylepila, musí platit - díky reklamě (kterou si nevyžádala) jí totiž prý stoupl zisk, což je neoprávněné obohacení.