Odpovědět na komentář

Kyber v ČR znovu

Po dvou letech od posledního pokusu vyšel nový návrh zákona o vojenském zpravodajství a ochraně kyberprostoru. Vybíráme: Vyžaduje-li to veřejný zájem na zajišťování obrany státu, lze na základě vyhodnocení jevů nasvědčujících o existenci útoku nebo hrozby ohrožující důležité zájmy státu v kybernetickém prostoru a v souvislosti s opatřeními přijatými k odstranění útoku nebo hrozby nebo omezení jejich důsledků připustit v nezbytně nutném rozsahu také zásahy do základních práv a svobod fyzických osob, je-li to nezbytné ke splnění povinností Vojenského zpravodajství při provádění činností, jimiž se podílí na zajišťování obrany státu a nelze-li splnění těchto povinností dosáhnout jiným způsobem, a to v rozsahu přiměřeném síle útoku nebo hrozby, které mají být odvráceny nebo jejichž důsledky mají být omezeny, a po dobu nezbytně nutnou. Na druhou stranu už tam nemají povolené aktivní útoky, ba právě naopak: Rozhraní pro připojení nástroje detekce musí být technicky uzpůsobeno tak, že neumožňuje předávat obsah detekovaných jevů provozu veřejné komunikační sítě ani komunikaci nástroje detekce s veřejnou komunikační sítí v opačném směru.

Odpovědět

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <blockquote> <p> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování

Ochrana proti spamu
Tato otázka slouží k rozlišení spamovacích robotů od lidí.
odpovězte prosím