NKÚ: Úředníci ČSSZ mohli zneužívat data klientů

Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že někteří ze zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení podnikali v oborech (zprostředkovávání úvěrů, pojištění atd.), kde mohli zneužívat osobní data klientů, ke kterým měli z titulu své pracovní funkce přístup.