SMS jízdenky méně velkobratrské

Na základě jednání Sdružení dopravních podniků ČR s ÚOOÚ dojde ke změně ve lhůtě uchovávání údajů o mobilních číslech, ze kterých byly objednávány SMS jízdenky. Z původních 10 let bude lhůta zkrácena na 3 měsíce.