Dobré zprávy

Díky za každou dobrou zprávu

Soud: odmontovat kameru!

Brněnský krajský soud nařídil odmontovat z bytového domu kameru, která zabírala společné prostory a byla instalována údajně pro ochranu majetku. Žalobu k soudu podal jeden z nájemníků, kterému vadilo narušování soukromí.

SÚJB nepovolí tělesné skenery

Státní úřad pro jadernou bezpečnost nepovolí instalaci rentgenových tělesných skenerů na českých letištích. Podle jeho předsedkyně Dany Drábové existují jiné možnosti, jak provádět srovnatelně kvalitní kontroly, aniž by byli cestující vystavováni ionizujícímu záření. Pokud však o instalaci skenerů rozhodne vláda, nemusí se na stanovisko SÚJB ohlížet.

Policie nesmí bezdůvodně perlustrovat občany

Podle Evropského soudu pro lidská práva jsou britské policejní pravomoci na kontrolu občanů příliš široké, snadno zneužitelné a jejich výkon může být ponižující. Británie se hodlá odvolat k velké soudní komoře.

Kinderporno.cz v sociálních sítích

Už je to tady, i náš server se zapojil do všeobecné mánie sociálních sítí. Založil jsem nám účet na Twitteru a Identi.ca:

Nevím, co přesně od toho čekat, určitě by to neměla být kopie našich RSS kanálů, to je na nic. Pokud vás napadá, jak tyhle služby smysluplně využít, především k získání nových čtenářů, pište svoje rady do diskuse :-)

Comcast: 16 milionů za MITM útok

Americký kabelový operátor Comcast u svého „neomezeného“ připojení omezoval P2P jednak shapováním, druhak man-in-the-middle útokem. Nyní mezi své zákazníky musí rozdělit 16 milionů USD. Znamená to ovšem, že každý zákazník dostane méně než 16 dolarů.

SMS jízdenky méně velkobratrské

Na základě jednání Sdružení dopravních podniků ČR s ÚOOÚ dojde ke změně ve lhůtě uchovávání údajů o mobilních číslech, ze kterých byly objednávány SMS jízdenky. Z původních 10 let bude lhůta zkrácena na 3 měsíce.

Úřad Ústeckého kraje prohrál

Úřad Ústeckého kraje musí zaplatit náklady soudního řízení, které proti němu vedlo sdružení Děti Země kvůli odpírání poskytnutí informace (související s výrokem bývalého hejtmana Šulce). Úřad vydal informaci až po podání žaloby proti němu, přechozí žádost, stejně jako tři příkazy Ministerstva vnitra, úřad ignoroval.

Reportáž: soud s Vladimírem Stworou

Vladimír Stwora byl popotahován za publikaci článku Holocaust a jeho čtyřmilionová varianta. Celé to vygradovalo dnešním líčením. Náš reportér byl u toho a jako první na českém Internetu vám přináším
exkluzivní informace! :-) Fotodokumentace pochybné kvality (nevěděl
jsem, že bude co a že se bude smět mimo síň fotit a tak jsem měl jenom
mobil) přiložena.

Svoboda slova

Vladimír Stwora osvobozen

Podle čerstvých informací byl Vladimír Stwora, souzený za vydání článku Holocaust a jeho čtyřmilionová varianta, dnes u hlavního líčení osvobozen. Podrobnější informace by se měly objevit ještě dnes v reportáži.

Obyvatelé Pangbourne dosáhli odstranění "velkobratrské" kamery

Obyvatelé vesnice Pangbourne v anglickém hrabství Berkshire dosáhli (pomocí petice doručené radě hrabství prostřednictvím správců nemovitostí) toho, že byla odstraněna jedna ze tří kamer nainstalovaných v obci. Signatáři považovali kameru za "velkobratrskou" a kritizovali také znehodnocení malebné uličky mohutným sloupem kamery. Dvě další kamery, které obyvatelům tolik nevadí, zůstanou nainstalovány.