Velká Británie

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Utajovaná závěrečná zpráva klimatické konference

Na veřejnost unikla utajovaná závěrečná zpráva z klimatické konference v Kodani. Zpráva rozčílila především představitele rozvojových zemí, které budou při plánovaných opatřeních znevýhodněny oproti zemím vyspělým.

Obyvatelé Pangbourne dosáhli odstranění "velkobratrské" kamery

Obyvatelé vesnice Pangbourne v anglickém hrabství Berkshire dosáhli (pomocí petice doručené radě hrabství prostřednictvím správců nemovitostí) toho, že byla odstraněna jedna ze tří kamer nainstalovaných v obci. Signatáři považovali kameru za "velkobratrskou" a kritizovali také znehodnocení malebné uličky mohutným sloupem kamery. Dvě další kamery, které obyvatelům tolik nevadí, zůstanou nainstalovány.

Bezpečnostní zóny v Británii

O takzvaných bezpečnostních zónách a problémech, které přinášejí fotografům, píší Britské listy. Doporučuji zejména poslední dva odstavce článku. Bohužel to je spíš k pláči než k smíchu…

Případ v Británii

O tom, co se stane, když jste občanem nevhodné země, chováte se moc podezřele a odmítnete vypovídat, píše The Register. „There could be child pornography, there could be bomb-making recipes, Unless you tell us we're never gonna know... What is anybody gonna think?“

Británie bude archivovat veškerou komunikaci

Ve Velké Británii se budou povinně archivovat všechny telefonní hovory a internetová komunikace, a to po dobu 1 roku. Data se budou ukládat u operátorů, kterým má stát uhradit náklady. Přístup k datům bude mít 653 státních institucí, nebude třeba souhlas soudu (postačí souhlas vysokého policejního důstojníka nebo vysokého úředníka).

Odpojování od internetu v UK po vzoru Francie

Velká Británie jako další stát EU navrhuje, po francouzském vzoru, odstřihování uživatelů internetu za nevhodné chování. Vše má probíhat bez soudu, důkazu netřeba.“ Informuje JiK na serveru ABC Linuxu.

Fotky kamer v Londýně

Londýn bychom mohli překřtít na město kamer, nebo „The CCTV City“. Pokud si o tom nechcete jen číst, ale chcete se podívat, jak takové kamerové město vypadá v praxi, doporučuji stránku londonsentinels.blogspot.com.

Duppy Conqueror je člověk se zvláštním koníčkem – fotí si CCTV kamery v tomto městě. Obrázky jsou někdy humorné, někdy depresivní. Stránka každopádně stojí za navštívení.

Britský Velký bratr vyzývá: Staň se lovcem lidí

Firma Internet Eyes navrhuje, aby dobrovolníci sledovali přes Internet obraz z kamer, hlásili policii zpozorované nezákonnosti a následně byli za svou aktivitu odměňováni. Pilotní projekt má být odstartován ve městě Stratford-upon-Avon.

Databáze lidí kupujících si alkohol/cigarety

Pokud si v londýnském řetězci Budgens koupíte alkohol nebo cigarety, vaše fotografie bude zanalyzována a váš popis bude zanesen do databáze. Cílem je kontrolovat mladistvé, kteří měli problémy s alkoholem. Je plánováno celostátní rozšiřování této databáze.

16 kamer v jednom autobuse

Jak jsme informovali, v Praze zavádí do každého autobusu 4-5 kamer. To v Londýně jich mají rovnou šestnáct. Doporučuji si rovněž přečíst diskuzi pod odkazovaným článkem.