Systémy krizového brzdění budou povinné

Po nedávném rozhodnutí o konečném termínu povinného zavedení systému eCall je tady další nová povinnost u vozidel. U všech lehkých užitkových vozů a možná i u všech osobních bude povinnou součástí systém krizového brzdění.

Zkontrolujte 5 % aut ročně

V rámci nového závazku EU zachránit ročně na silnici 1200 životů budou mít policisté od roku 2015 povinnost zkontrolovat každý rok technický stav u 5 % registrovaných vozidel. Při 6,4 mil. vozidel v ČR to odpovídá 320 000 kontrolám ročně.

EU připravuje „chytré tachografy“

Evropská komise navrhuje do roku 2017 zavést do nákladních automobilů „chytré tachografy“. Získávaly by údaje ze satelitního systému (GPS, později možná Galileo), umožňovaly by dálkovou kontrolu, byly by propojeny se systémem eCall a došlo by ke sloučení řidičských průkazů s kartami do tachografů.

EP: eCall by měl být povinný

Evropský parlament podpořil povinné zavedení systému eCall do všech nových automobilů od roku 2015. eCall je systém, který při nehodě automaticky zavolá na linku 112 a předá přesnou polohu vozu podle GPS. Lze ho aktivovat i ručně z vozidla.

Eurokomisař: Budu ignorovat zamítnutí ACTA

Evropský komisař Karel De Gucht prozradil, že pokud Evropský parlament zamítne ratifikaci ACTA, nebude to pro něj nic znamenat a návrh předloží později znovu, navíc bude EK pokračovat v obhajobě ACTA před Soudním dvorem EU.

Nepovedené video Evropské komise

Evropská komise se pokusila řešit „problém nedostatku žen ve vědě“ videoklipem, který vypadá jako parodie na dané téma. Video je součástí většího projektu Science: It's a girl thing! (česky Věda: To je dívčí věc!).

EP souhlasí s předáváním dat USA

Evropský parlament souhlasí s tím, aby se americkým úřadům poskytovaly podrobné osobní údaje cestujících v letadlech do USA. Údaje budou po 6 měsících „depersonalizovány“, po 5 letech přesunuty do „neživé databáze“ a teprve po 15 letech plně anonymizovány.

Černé skřínky v automobilech

Aktuálně píše o pozitivních vlivech pořizování záznamů z automobilů a že by to mohlo být povinné. Mimo jiné zmiňuje, že mnohé automobily již cosi jako černou skřínku mají.

EU a pravidla pro kybernetickou bezpečnost

O regulaci Internetu (internetů?) píše E15. Internet nemá být žádné speciální neregulované místo a budou nastavena pravidla podobná fyzickému světu.

„Evropská unie do vlastního vzdušeného prostorou nevpouští desítky afrických a východních aerolinek, protože nesplňují bezpečnostní standardy. Stejné to může být v případě internetu. Pochybné IP adresy a domény, které nesplní pravidla, mohou být vyloučeny,“ říká Winter.

Podpis smlouvy ACTA

Dvaadvacet zemí EU včetně ČR podepsalo (zdroj) dnes v Japonsku „protipirátskou“ smlouvu ACTA.