Terorismus

Soud zakázal „národní bezpečnostní dopisy“

Soudkyně Susan Illston zakázala americké vládě používat tzv. „národní bezpečnostní dopisy“, kterými bezpečnostní složky získávaly informace od různých subjektů a které téměř vždy (cca 97 % ze zhruba 200 000 dopisů) obsahovaly uložení široké povinnosti mlčenlivosti. Podle soudkyně jde o nepřípustný zásah do svobody projevu. Účinnost rozsudku byla odložena o 90 dní, vláda se proti němu může odvolat.

3% HNO3

A je to tady, je hotové nařízení ohledně omezení prodeje a držení prekurzorů výbušnin „široké veřejnosti“. Samotné držení bude zakázáno od března 2016. Z Přílohy 1 vybíráme například „mezní koncentrace“: 3% kyselinu dusičnou nebo 12% peroxid vodíku.

Vlády jsou čím dál lačnější po totožnosti uživatelů

Podle reportu firmy Google se za poslední tři roky zdvojnásobil počet požadavků na údaje o uživatelích, které přišly ze států Evropské unie. V USA byl nárůst „jen“ 70 %. Celkově o 10 procentních bodů (ze 76 na 66 %) klesl počet žádostí, kterým firma vyhověla. Z Česka přišly první požadavky až v roce 2012, a to celkem 95 (týkaly se 128 uživatelů); firma jich však většinu zamítla (69, resp. 68 % v každém z pololetí).

Tajná služba chce mít právo využívat cizí počítače

Australská tajná služba ASIO chce získat právo vlamovat se do cizích počítačů a využívat je pro své účely, například k posílání virů osobám podezřelým z terorismu.

Přijde zákaz leteckých modelů?

Začíná se hovořit o „nové teroristické hrozbě“ – dálkově ovládaných modelech letadel, do nichž lze umístit výbušninu a navádět je pak na cíle. Blíží se doba, kdy bude majitel leteckého modelu považován za teroristu a letecké modely budou zakázány nebo omezeny?

Do vězení za kresby zbraní

Šestnáctiletý americký student byl uvězněn poté, co byly ve škole objeveny v jeho notebooku kresby zbraní. Následně policie prohledala jeho domov a našla tam „elektronické součásti a chemikálie, které pokud by se smísily, mohly by způsobit výbuch“. Školu pak ještě prohledali (s negativním výsledkem) psi cvičení na hledání výbušnin.

Assange: Celé národy jsou sledovány on-line

Julian Assange v rozhovoru pro RT řekl, že přichází „on-line totalitarismus“, kde jsou sledovány celé národy. Například přirovnává Facebook k východoněmecké Stasi, která však měla v obyvatelstvu jen 10 % agentů – kdežto když např. na Islandu 80 % obyvatel používá Facebook, každý uživatel se stává agentem.

Zabavování domén dosáhne i do Evropy

Zabavování domén se již netýká jen TLD, které jsou v působnosti USA. Na základě transatlantické spolupráce a za účasti Europolu byly již zabaveny i domény v Evropě, konkrétně v národních TLD několika evropských států a v TLD .eu.

Poslanci: Zrušte Twitter účty „teroristům“

Sedm amerických poslanců volá po tom, aby FBI vynutila u Twitteru zrušení účtů skupinám, které USA považují za teroristické: jmenovitě by se nyní mělo jednat o Hamás, Hizballáh a Aš-Šabáb.

Češi si sami ukrajují ze svobod

Na serveru Novinky.cz, a patřící vydavateli deníku Právo (!), se objevil článek o tom, jak si Češi sami víceméně dobrovolně ukrajují ze svobod, které získali po pádu komunistického režimu.