EU chce zakázat porno

Evropský parlament bude hlasovat o Zprávě o eliminaci genderových stereotypů. Pirátský poslanec Christian Engström upozornil na to, že zpráva vyzývá ke konkrétním krokům navazujícím na rezoluci z roku 1997, která navrhuje mj. zakázat všechny formy pornografie ve sdělovacích prostředcích. Podle této rezoluce mají být zapojeni do akce i všichni poskytovatelé internetového připojení.