Nelegální výlep a neoprávněný zisk

Oskar píše o případu nelegálního výlepu reklam. I když se nepodařilo prokázat, že žalovaná firma samolepky opravdu vylepila, musí platit - díky reklamě (kterou si nevyžádala) jí totiž prý stoupl zisk, což je neoprávněné obohacení.

Komentáře

Teď už jen zbývá, aby

Teď už jen zbývá, aby žalující zakusil vlastní medicínu...

Jak se do lesa volá…

Přesně tak – viz [22]

Jak se asi soud postaví k situaci, kdy se v nějaké hospodě objeví na záchodech (nebo jinde) nezaplacené inzeráty propagující Rencar a majitel hospody bude požadovat zaplacení dle svého ceníku po této firmě. Úplně stejná logika, úplně stejné důkazy (tzn. žádné)… soud by přece měl měřit všem stejným metrem, ne?