Státní projekty týkající se bezpečnosti

Stát vypisuje různé granty na výzkumy. Na některá zajímavá zadání upozorňuje A2. Můžete najít třeba několik projektů týkajících se sledování provozu na síti a kamerových systémů nebo projekt Alternativní způsoby aplikace anestetik za mimořádných situací.

Komentáře

Alternativní způsoby aplikace

Alternativní způsoby aplikace anestetik za mimořádných situací

Aha, vypilovat tu metodu použitou v moskevském divadle ;-)