Protiústavní zneužití prohibice?

Ministr zdravotnictví Leoš Heger k současné prohibici řekl: „Ten krizový plán má několik variant. Tou nejdrsnější je, že to opatření takhle zůstane dlouhou dobu. Aspoň nám ale klesne konzumace alkoholu.“ Prohibice byla přitom nařízena jako mimořádné opatření podle § 80, odst. 1, písm. g) zákona č. 258/2000 Sb. – ministrovo zdůvodnění pokračování prohibice by tedy mohlo být v rozporu s článkem 4 LZPS (v souvislosti se svobodou podnikání): „Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.“

Komentáře

Nehledě na to, že to nebude

Nehledě na to, že to nebude fungovat. Konzumace alkoholu neklesne - přesune se k nízkoprocentním nápojům a k nelegální produkci.

[hypotéza] Nezvýhodní

[hypotéza]
Nezvýhodní dlouhodobá prohibice velké padělatele? Ve smysllu, že malí padělatelé do toho už nebudou chtít a tedy ti, co budou sto přijmout riziko budou mít monopol?

Jestli jsem se nesekl, tak je docela vtipné, že monopol není výhodný pro většinu populace ani u nelegální činnosti :-D.
[/hypotéza]

Pravděpodobně to velké

Pravděpodobně to velké padělatele zvýhodní. Budou mít dost peněz na korumpování státních orgánů a vůbec větší možnosti nerušeného provozu svých aktivit.

Rovnou bych ten zákon odkázal

Rovnou bych ten zákon odkázal nebo citoval:

Ministerstvo zdravotnictví k ochraně veřejného zdraví nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných26a) a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud mají být provedena celostátně nebo na území několika krajů, a rozhoduje o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu.