Uniklá zpráva odkrývá protipirátskou strategii

Z organizace IFPI unikla důvěrná zpráva týkající se boje proti pirátství. Ze zprávy lze vyčíst současnou protipirátskou strategii IFPI – ta je zaměřena jednak na eliminaci přímého sdílení uživateli, ale v nemalé míře i na likvidaci serverů jako The Pirate Bay. A navzdory důkazům svědčícím o neúčinnosti blokace serverů jako TPB, považuje IFPI toto řešení za téměř dokonalé.

Komentáře

eliminaci přímého

eliminaci přímého sdílení

Rozkaz zněl jasně: Muž s koženou brašnou nesmí projít.
:-D

Není čas, lámat si hlavu, kdo

Není čas, lámat si hlavu, kdo je kdo ;-)