Zatčeni za prodej zálohovacích nástrojů

Japonská policie zatkla čtyři novináře kvůli tomu, že prodávali časopis s přiloženým DVD obsahujícím zálohovací nástroje (umožňující zálohovat i DVD s DRM). V Japonsku platí nyní zákon, umožňující například za stažení jediného hudebního souboru poslat člověka až na dva roky do vězení.

Komentáře

Doufám, že se to nerozšíří.

Doufám, že se to nerozšíří.

To si kuř, že se to rozšíří.

To si kuř, že se to rozšíří. Pokud nepřijde nějaká rozumná vláda, která se takovým věcem postaví (a pochybuju, že většina ČR zvolí Piráty, důchodci a starší půjdou do komoušů) tak to tu do deseti let máme.

Je to bohužel tak. Už teď to

Je to bohužel tak. Už teď to máme v autorském zákoně (§ 43):

(2) Do práva autorského neoprávněně zasahuje také ten, kdo vyrábí, dováží, přijímá, rozšiřuje, prodává, pronajímá, propaguje prodej nebo pronájem nebo drží k obchodnímu účelu zařízení, výrobky nebo součástky nebo poskytuje služby, které

a) jsou za účelem obcházení účinných technických prostředků nabízeny, propagovány nebo uváděny na trh,

b) mají vedle obcházení účinných technických prostředků jen omezený obchodně významný účel nebo jiné užití, nebo

c) jsou určeny, vyráběny, upravovány nebo prováděny především s cílem umožnit nebo usnadnit obcházení účinných technických prostředků.

(3) Účinnými technickými prostředky podle tohoto zákona se rozumí jakákoli technologie, zařízení nebo součástka, která je při své obvyklé funkci určena k tomu, aby zabraňovala nebo omezovala takové úkony ve vztahu k dílům, ke kterým autor neudělil oprávnění, jestliže užití díla může autor kontrolovat uplatněním kontroly přístupu nebo ochranného procesu jako je šifrování, kódování nebo jiná úprava díla nebo uplatněním kontrolního mechanismu rozmnožování.

Záleželo by samozřejmě na tom, jak by se to posoudilo. Judikatura k tomu bohužel zatím neexistuje.