Stwora odsouzen Nejvyšším soudem

NS zamítl odvolání Vladimíra Stwory. Stwora byl odsouzen na půl roku podmíněně za publikaci překladu článku Holocaust a jeho čtyřmilionová varianta. V České republice je Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia trestné a článek prý toto dělal. Stwora říká, že chtěl na téma vyvolat diskuzi, ale NS tvrdí: diskuze, tak jak byla shora definována, je ze zákona zakázána

Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit
nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů
a komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest
měsíců až tři léta.

Komentáře

„diskuze, tak jak byla shora

„diskuze, tak jak byla shora definována, je ze zákona zakázána“ netvrdí NS, nýbrž státní zástupce. NS ale tvrdí něco velmi podobného - podobně děsivého a totalitářského. Celé je to v rovině: „Slunce obíhá kolem Země, a kdo tvrdí, že ne, toho upálíme“. Útokem na demokracii není diskuse na „zakázaná témata“ - útokem na ni je právě zákaz takové diskuse, protože podstatou demokracie je vláda lidu tvořeného různými názorovými skupinami. Ideologie „jediné svaté pravdy“ je v příkrém rozporu s demokracií.

Re:

Jak už jsem psal na zvědavci do komentářů - na páté stránce usnesení se pod to NS prakticky podepisuje:

Diskuse vedená směrem, kterým se ubíral obsah publikovaného článku, tedy ve smyslu zpochybňování holocaustu na židovském obyvatelstvu a metod k tomu v táborech smrti užívaných je ze zákona nepřípustná a ohrožená trestněprávním postihem.