Nelegální gesta v automobilech v Německu

Pokud ukážete v Německu na jiného řidiče či na stacionární radar na prstech číslo 4 ve dvojkové soustavě, dostanete pokutu 4000 €. Další gesta a slovní nadávky jsou podstatně levnější.

Máte pokutu jeden kredit za porušení slovního morálního statutu!

Komentáře

"Nejvtipnější" je tohle:

"Nejvtipnější" je tohle:

Zklamaní budou i mazaní šoféři, kteří by si chtěli před německým policistou ulevit v češtině. Pokud totiž výrok v cizí řeči policista posoudí jako slovní útok, můžete se pouze modlit, aby ho neposoudil jako příliš drahý.

Jakpak jim asi bude znít klingonština?