Žádost zastupitele o informace lze vymáhat podle Infozákona

Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu může zastupitel, který požadoval informaci podle zákona o obcích nebo krajích a tato informace mu byla odepřena, postupovat podle zákona o svobodném přístupu k informacím. NSS v rozsudku mimo jiné tvrdí, že „jakmile je subjekt povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., všechny informace, které poskytuje veřejnosti poskytuje zásadně v režimu tohoto zákona.“