Za nevhodné tričko vykázána ze školy

Šestnáctiletá studentka byla ve Francii na tři dny vyloučena ze školy za to, že měla na sobě tričko s nápisem „Svobodná Palestina“. Podle vedení školy se dopustila „neposlušnosti a horlivého stoupenectví pro určitou ideu“.

Komentáře

se pohádala s učitelem


se pohádala s učitelem dějepisu, který jí tričko vyčítal, a odešla uprostřed vyučování ze třídy. To vše podle vedení školy představuje vážné pochybení,

Jinak z tý věty může vyplývat, že to pochybení je kvůli odejití ze třídy.

Každopádně aspoň bude mít delší prázdniny :-D.

Re: se pohádala s učitelem

Je pravda, že ty informace jsou dost nejednoznačné, co vlastně bylo tím hlavním proviněním. Ovšem podle věty „Podle vedení školy se dívka dopustila neposlušnosti a horlivého stoupenectví pro určitou ideu.“ za něj považuji to tričko.

No a?

Tohle by se mělo správně dít (bohužel neděje) i v českých státních školách - mají to být státem provozované neutrální vzdělávací instituce.

neutralita

Ano – neutrální v tom smyslu, že učitel nebude žákům vtloukat do hlavy svoji ideologii (nebo oblíbenou stranu) a nechá si ji pro sebe. Ne ale neutrální v tom smyslu, že žáci mají zakázáno mít názor.

neutralita

Pochopte, že ostatní žáci s ní musí trávit několik hodin denně v naprosto jiných kulturních podmínkách, než jsou u nás. Učitel měl právo se k jejímu názoru vyjádřit (a případně požádat rodiče o řešení), ale to ona odešla z hodiny(dopustila se rebelie) a tak jsou tři dny poměrně nízkým trestem.

Chceš snad říct, že je

Chceš snad říct, že je správné trestat za vyjadřování názoru?

kozum

Bytosti bez názoru a duše, které budou pak držet hudu a krok, chodit do práce a utrácet peníze za předražené konzumní zboží, nenapadne se je ptát, co a proč dělají „ti nahoře“… jo, možná z nich takové chtějí vychovat.

Tak to abych si dal pozor na

Tak to abych si dal pozor na své tričko s tučňákem :-).