SÚJB nepovolí tělesné skenery

Státní úřad pro jadernou bezpečnost nepovolí instalaci rentgenových tělesných skenerů na českých letištích. Podle jeho předsedkyně Dany Drábové existují jiné možnosti, jak provádět srovnatelně kvalitní kontroly, aniž by byli cestující vystavováni ionizujícímu záření. Pokud však o instalaci skenerů rozhodne vláda, nemusí se na stanovisko SÚJB ohlížet.