Reportáž: soud s Vladimírem Stworou

Vladimír Stwora byl popotahován za publikaci článku Holocaust a jeho čtyřmilionová varianta. Celé to vygradovalo dnešním líčením. Náš reportér byl u toho a jako první na českém Internetu vám přináším
exkluzivní informace! :-) Fotodokumentace pochybné kvality (nevěděl
jsem, že bude co a že se bude smět mimo síň fotit a tak jsem měl jenom
mobil) přiložena.

Svoboda slova

Update:

 • Státní žalobce se odvolal.
 • Záznam zde, úplně na konci článku.

Shrnutí (pokud to nechcete číst celé)

Stwora byl zproštěn v plném rozsahu, protože mu nebyl prokázán úmysl.

Abstrakt

Před budovou soudu (na ulici) mával nějaký člověk českou vlajkou s obličejem s přeškrtnutými ústy. Na nádvoří již byla poměrně početný skupinka s dalšími transparenty – cedulemi a nenápadný starší pán, samotný obžalovaný Stwora. Do budovy soudu začali pouštět až před devátou a odbavování šlo dost pomalu. V samotné síni nakonec došlo místo (resp. tam bylo, ale soudní stráž prohlásila, že víc než deset lidí „na stojáka“ povolit odmítá). Byl jsem poslední puštěný dovnitř. Naštěstí pak odešli novináři a tak se pár míst uvolnilo.

Moc se mi líbilo automatické zpracovávání, souzení sedí v čekárně a reproduktorem je volají „pan XYZ se připraví“ :-).

Rovněž tam byla media – osobně jsem si všiml ČTK, Novy a České televize. Před budovou soudu ještě proběhlo kratší slovení Stwory s reportérkou ČT na toto téma. Každopádně se dívejte na dnešní zprávy na Nově a ČT, možná tam budu ;-).

Možná se někde objeví kvalitnější fotky z předsálí a (legální) zvukový záznam jednání.

Stať

Popis samotného jednání vyjádřím v bodech, protože tak jsem si dělal poznámky a převedení do jiného formátu by bylo ztrátové. Snažil jsem se nevypustit žádnou podstatnou informaci a zároveň udržet rozumnou délku textu. U série dotazů jsou odpovědi v závorkách, kdyby to někdo nepochopil.

Názory účinkujících se nemusí shodovat s názory autora reportáže.

Hrají: Soudce [možná samosoudce, v justičních termínech trochu tápu], Státní zástupce, Písařka, Obhájce a Obžalovaný

 • Obvinění: …zpřístupnil z nezjištěného místa překlad článku Holocaust a jeho čtyřmilionová varianta… blablabla… čímž se dopustil zpochybňování genocida, a to zejména výroky <nějaké citace z článku>… <množství paragrafů>
 • Soudce chce začít dokazování, poučuje
 • Obžalovaný: bude vypovídat
 • Soudce: chce, aby se obžalovaný vyjádřil svými slovy k Činu
 • Obžalovaný chce použít poznámky
 • Soudce nesouhlasí
 • <slovní přestřelka>
 • Soudce chce poznámky nejdříve vidět, obžalovaný mu je předkládá
 • Soudce konstatuje, že mu předkládá připravenou řeč, dává Obžalovanému slovo
 • Obžalovaný řeční o tom, že:
  • v roce 1985 opustil z politických důvodů ČSSR
  • netušil, že za 25 let bude toto, v 53 letech stojí poprvé před soudem a bojí se
  • myslí si, že celá kauza je politickým divadlem pro ukončení jeho webu
  • žalobce označil jeho jednání za vysoce společensky nebezpečné
  • řečnicky se ptá: co je na tom nebezpečného?
   • nenapsal
   • nepřeložil
   • nepublikoval v ČR, ale v Kanadě…
   • …na serveru fyzicky v USA (a webu s koncovkou .org, pozn.)
   • nepodněcoval k násilí, jen kladl otázku
   • prý by měli žalovat třeba Wikipedii
   • s pamětní deskou v Osvětimi bylo v roce 1989 manipulováno, ze 4 milionů se stalo 1,5
   • památník v Izraeli obsahuje jen 3 miliony jmen
 • Soudce přerušuje, chtěl vyjádření k Činu a ne historickou exkursi; diktuje zápis řeči Písařce; chce, aby Obžalovaný zavřel poznámky
 • Ptá se:
  • kdo edituje Zvědavce (Obžalovaný)
  • kde je server (v Chicagu)
  • jaký je cíl webu (klade otázky, budí diskusi – o všem by se mělo diskutovat, zabývá se otázkami lidských práv, svobody, ztráty soukromí)
  • kde hledá články k překladu (na Internetu a lidi mu posílají odkazy)
  • kde našel Článek (nepamatuje si, někde na Internetu)
  • kdo překládal Článek (Sedláček, kterému ho Obžalovaný zadal k překladu)
  • kdo ho umístil na web (Obžalovaný)
  • co bylo cílem článku (upozornit na různá čísla v oficiálních zdrojích a vzbudit diskusi)
  • jestli zveřejnil podobných článků víc (5, 10…)
  • jaké má Obžalovaný občanství (dvě; kanadské a české)
 • Státní zástupce se ptá:
  • zda Stwora mluví anglicky (ano)
  • kdo je autorem začátku Článku (taky Cassidy, Obžalovaný pouze doplnil konec – že se jedná o studijní materiál a že se s názory nemusí ztotožňovat)
  • zda se Obžalovaný zajímá o 2. světovou válku (není historik)
  • zda je autorem článku Jak poznat Žida? (ano)
  • jaké je občanství čtenářů webu (54% z ČR, 20% se SR); konstatuje, že web je v češtině
  • jakou diskusi článek vyvolal (průměrnou)
  • zda je článek stále přístupný (začátek, zbytek jen platícím čtenářům)
  • zda Obžalovaný rozuměl obsahu zveřejňovaného článku (ano)
  • zda zasahoval do diskuse (ano, běžně maže protižidovské, rasistické a urážlivé komentáře, je však sám a občas něco přehlédne)
  • jaké reakce mazal (je to ve spise)
  • zda očekával protižidovské reakce (ne)
  • zda je *tento* článek v současné době přístupný (ano, zdarma, výjimka, aby si lidé udělali vlastní obrázek o stíhání)
 • Obhájce se ptá:
  • zda Obžalovaný kontroloval, zda je článek přesný (ne)
  • zda stotožňuje sionismus s židovským národem (ne, Židé jsou těžce zkoušená skupina z Palestiny, sionisté jsou rasistická organisace)
  • proč publikoval články o zvířatech (kvůli kruté kosher porážce)
  • zda by souhlasil, kdyby z nějakých výzkumů vyplynulo, že to nebyly 4 miliony, ale 15 (ano, chce diskusi, nemá v úmyslu Popírat™)
 • Obžalovaný chce dodat, že i mnoho Židů odmítá sionismus
 • Obhájce chce, aby byl projev na začátku součástí spisu
 • Soudce zakládá do spisu
 • Soudce vyjmenovává články ve spise
 • Obhájce namítá, že Obžalovaný je stíhán za *jeden* konkrétní článek
 • Soudce cituje z Odborného vyjádření: všechny texty obsahují urážlivá slovní spojení a v jednom je dokonce přímo Popíračské slovní spojení™! :-O
 • Soudce dál čte vyjádření, že články jako fuj fuj a nějaká filozofická omáčka
 • Obhájce namítá, že sám znalec říká, že je obtížné zjistit přesné číslo, což odporuje jeho vlastním závěrům
 • Soudce čte výcuc ze stanov Zvědavce, čím se sdružení zabývá
 • Soudce čte další položku ve spise: policie monitorovala od 1.5.2008 Zvědavce, čte, o čem byly vycházející články
 • <publikem zašumí „WTF?! Co je zase tohle?“>
 • Obhájce: Znovu opakuji, že za tyto články není stíhán, na druhou stranu, obsah článků podtrhuje témata, kterými se Zvědavec zabývá
 • Soudce dál listuje spisem: Obžalovaný má čistý trestní rejstřík
 • <veřejnost je opakovaně upozorněna na povinnost vypnout si telefon a že soudce asi začne udělovat pokuty, radši preventivně vytahuji baterku – proto má část fotek špatný timestamp>
 • Soudce: Mareš (odborník na tzv. extremismus, pozn.) ukončil činnost (vzpomněl jsem si na jednu scénu z The IT Crowd, sací fond a kreativní právníci, pozn.) a chce přečíst jeho posudek
 • Obhájce nesouhlasí se čtením posudku bez přítomnosti jeho autora
 • <dokazování dokončeno>
 • Státní zástupce navrhuje:
  • vina byla prokázána, především výpovědí samotného Obžalovaného
  • Obžalovaný se doznává k Činu a zpochybňuje jeho trestnost
  • …a stejně ještě mají důkazy stažené z webu
  • cituje zákon (novelu) o Popírání, zmiňuje, že ho české právo přebírá z jiných zemí a respektuje historickou zkušenost v Evropě
  • že popírá závěry uznávaného Norimberku
  • nesporně dokazuje Zpochybňování™
   • naplnil skutkovou podstatu
   • je to společensky nebezpečné (bohužel už neřekl proč, pozn.)
   • ztotožňuje se se zrušeným trestním příkazem deset měsíců podmíněně s odkladem na dva roky
   • konečný závěr: Článek holocaust Zpochybňuje™
 • Obhájce opakuje, že stíhán je fakt jen za jeden článek a:
  • nechtěl to zpochybnit
  • chtěl ve svobodné (ha ha, pozn.) zemi vyvolat diskusi
  • že 6,5 (už 6,5!) je těžko prokazatelné
  • článek 17 LZPS a Obžalovaný prý neporušil žádný konkrétní zákon; svoboda myšlení a vyjadřování by měla být neomezitelná
  • v nečteném posudku se prý také nepíše nic o trestném konání, maximálně nevhodné a neslušné vyjadřování – nejvýše přestupek
  • navrhuje zproštění obžaloby v plném rozsahu
 • Obžalovaný má právo na závěrečnou řeč: chce obhájit právo člověka na pochybování, Země by bez pochybování byla placka ve středu vesmíru, bez pochybností by nebyl pokrok
 • <přestávka z důvodu přípravy rozhodnutí>
 • odůvodnění:
  • Článek to obsahuje
  • musel by být prokázán úmysl zpochybňovat
  • sám autor článku by v naší zemi stíhán být mohl
  • ale Stwora se nedopustil TČ pro nedostatek úmyslu
  • → zproštěn obžaloby v plném rozsahu
 • Obžalovaný se vzdává práva na odvolání
 • Státní zástupce se vzdává práva na odvolání ve prospěch obžalovaného
 • Komentovat to nebudu, nechť si každý udělá názor sám.

  PřílohaVelikost
  091210_084255.jpg49.61 KB
  091210_084857.jpg41.68 KB
  091210_084956.jpg37.57 KB
  091210_105309.jpg36.91 KB
  timestamp050701_010051.jpg40.55 KB
  timestamp050701_010100.jpg35.22 KB
  timestamp050701_010108.jpg37.69 KB
  timestamp050701_010135.jpg36.27 KB
  timestamp050701_010148.jpg38.59 KB
  timestamp050701_010201.jpg38.09 KB

  Komentáře

  Noam Chomsky

  Noam Chomsky (Wikipedia):

  „Věříte-li ve svobodu slova, věříte ve svobodu slova i v případě názorů, se kterými nesouhlasíte. Goebbels podporoval svobodu slova, ale jen u názorů, se kterými souhlasil. Stejně tak Stalin. Podporujete-li svobodu slova, znamená to, že podporujete svobodu slova právě pro ty názory, se kterými se neztotožňujete.“

  Noam Chomsky

  Noam Chomsky předvedl ve svém citátu báječný příklad kruhové logiky. :-)
  Pokud patří do svobody slova publikování článků podporující náboženskou a rasovou nenávist, tak Bůh s námi.

  Co je to publikování?

  Co je to publikování? Nepočítám sem násilí, kdy bys město zasypal letáky nebo nahnal lidi do místnosti a tam je donutil číst svoje bláboly. Vydat přece můžeš cokoli, ale aby ta informace měla nějaký dopad, musí tu být vůle na straně příjemce – někdo si ty noviny musí chtít koupit nebo musí chtít kliknout na tvoji webovou stránku. Ona publikovaná informace dorazí tak jen k těm, kdo ji chtějí přijímat. A ostatní jim do toho nemají, co kecat – je to pouze věc šiřitele a příjemce informace. Je to podobný případ, jako kdyby se dva lidé sešli v parku na lavičce a o něčem si povídali. Přece jim taky nikdo nebude nakazovat, o čem si smějí povídat. Nebo ano? A v případě webu se ti lidé nescházejí osobně, ale virtuálně, nesedí na lavičce, ale připojí se ke společnému serveru… princip je ale stejný.

  Hon na čarodejnice

  BTW: když budu veřejně popírat, že je země kulatá a že obíhá kolem a budu lidem tvrdit, že je placatá a je středem vesmíru… budou mě taky hnát k soudu? Nebo si lidi jednoduše řeknou, že jsem blázen a budou mě ignorovat?

  Re: Hon na čarodejnice

  Byly doby, kdy se za to upalovalo. Zdá se, že se "doba temna" vrací.

  Zkončila vůbec někdy?

  Zkončila vůbec někdy?

  Bohužel, neskončila a nejspíš

  Bohužel, neskončila a nejspíš nikdy neskončí...
  Lidé, jako živočišný druh, mají v povaze tyto sviňárny páchat...
  Člověk se takto chová od doby, co vylezl z jeskyně... Vlastně ne, i předtím se takto lidé chovali, viz. různí šamani, atd, kteří parazitovali na naivitě ostatních členů tlupy... Pak člověk vymyslel církev, no a co bylo dál, to snad nemusím ani říkat...

  Onen článek jsem si přečetla

  Onen článek jsem si přečetla a s prominutím, ten kdo věří nějakým "sionistickým spiknutím" je pro mě blázen. Sorry.

  Ano, souhlasím. Ovšem nevidím

  Ano, souhlasím. Ovšem nevidím důvod, proč blázny, pokud zrovna na náměstí nemáchají mačetou, tahat po soudech.