NSA neoprávněně narušila soukromí v tisících případů

Při vnitřním auditu agentury NSA v květnu 2012 bylo zjištěno 2776 případů (za poslední rok), kdy agentura získávala soukromá data neoprávněně. Počet incidentů měl během jednotlivých čtvrtletí stoupající trend.