EP bude hlasovat o pozastavení sdílení dat s USA

Evropský parlament bude hlasovat o tom, zda se pozastaví účinnost dohod o sdílení osobních údajů mezi EU a USA. Týká se to například údajů o cestujících nebo o peněžních tocích. Pozastavení by mohlo vést k přerušení osobní letecké dopravy mezi EU a USA.

Komentáře

A ono to nějak prošlo. Ale

A ono to nějak prošlo. Ale text rezoluce se mi moc nedaří najít.

Text tady ;-) Není tam přímo,

Text tady ;-)

Není tam přímo, že se dohody pozastavují, nýbrž že (bod 4) EP „vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby v diskusích a jednáních s USA na politické i odborné úrovni uvažovaly o použití veškerých nástrojů, které mají k dispozici, aby dosáhly výše uvedených cílů, včetně případného pozastavení dohod o jmenné evidenci cestujících (PNR) a o programu pro sledování financování terorismu (TFTP)“.

A výsledky hlasování.

A výsledky hlasování. Výsledky za ČR jsou docela smutné.